Revista "9 Mai - Ziua Europei" Nr. 7 / 2017 onLine


C u p r i n s [RO]

E u r o p a – între integrare şi drepturile omului
În loc de motto: Despre ”unitatea stilistică”. 5

T e m a t i c a
Prof.dr.ing. Lidia Cristea: Politica de guvernanță a Uniunii Europene în contextul brexitului 7

e Q u a l i t a s
Vasile Andru: Despre defăimare și alte asemenea. 15

I s t o r i e  &  C u l t u r ă
Dr. Luminiţa Tărchilă: Anton Naum şi Idealul: Povestea Vulpei 17

A m i n t i r i  d i n  E u r o p a  R e a l ă
Acad. Kopi Kycyku: Eminescu „n-a învăţat cum se moare”. 20
Dr. Luciana Friedmann: Sigmund Freud şi un secol de psihanaliză