Conferința Internațională de Criminalistică - 2017

La data de 24 octombrie 2017, orele 08.30-20.00, Comisia Pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională a Camerei Deputaților, în parteneriat cu Asociația Criminaliștilor din România, a organizat la București, în Sala ”Drepturile omului” a Palatului Parlamentului României, Conferința Internațională de Criminalistică cu tema ”Prevenirea, combaterea și investigarea criminalistică a actelor teroriste”. 

Invitată a fost și Doamna Prof.univ.dr.ing. Lidia CRISTEA, președinta Universității Române de Științe și Arte ”Gheorghe Cristea” din București, care a participat la conferință cu lucrarea ”Rolul și importanța educației în combaterea terorismului”.

Scopul lucrarării sus menționate este ”un semnal cu privire la aspecta ale educației și comunicării mass-media în vederea cunoașterii cauzelor, consecințelor și faptelor de terorism. Prevenirea și combaterea acstor fapte atribuie un rol important în bugete alocate pentru încurajarea unor formatori dedicați în transmiterea către un număr cât mai mare de recptori, a cunoștințelor acumulate în acst domeniu. Specialiștii competenți au sarcina să formeze o serie de profesori și, eventual, în cadrul școlilor să se predea noțiuni de prevenire și combatere a terorismului”.
Centrul ComunicArt, octombrie 2017

Revista "9 Mai - Ziua Europei" Nr. 7 / 2017 onLine


C u p r i n s [RO]

E u r o p a – între integrare şi drepturile omului
În loc de motto: Despre ”unitatea stilistică”. 5

T e m a t i c a
Prof.dr.ing. Lidia Cristea: Politica de guvernanță a Uniunii Europene în contextul brexitului 7

e Q u a l i t a s
Vasile Andru: Despre defăimare și alte asemenea. 15

I s t o r i e  &  C u l t u r ă
Dr. Luminiţa Tărchilă: Anton Naum şi Idealul: Povestea Vulpei 17

A m i n t i r i  d i n  E u r o p a  R e a l ă
Acad. Kopi Kycyku: Eminescu „n-a învăţat cum se moare”. 20
Dr. Luciana Friedmann: Sigmund Freud şi un secol de psihanaliză

Oferta Educațională 2016-2017


Universitatea Română de Științe și Arte "Gheorghe Cristea" (www.ugc.ro) din București.

Nou: Programe de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă avizate de M.E.N.C.S.

Domeniul Drept:
1. LEGISLAŢIE EUROPEANĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE COMPETENTĂ
2. JUSTIŢIA RESTAURATIVĂ PRIN MEDIERE
3. PREVENIRE ŞI SOLUŢIONARE LITIGII ŞI CONFLICTE DE MUNCĂ
4. CRIMINALISTICA ÎNTRE CERCETARE ŞI PRACTICĂ

Domeniul Artele Spectacolului – Coregrafie
1. FORMARE COREGRAFICĂ PENTRU MEDIUL PREŞCOLAR
2. SPECTACOL COREGRAFIC ÎN SPAŢII NECONVENŢIONALE

Contact:
Bdl. ENERGETICIENILOR Nr. 9E, Bl. M1, Sector 3, București
Tel.: 021.346.90.49; 0747.786.213
E-mail: univ.gheorghecristea@yahoo.com