Revista "9 Mai - Ziua Europei" Nr. 7 / 2017 onLine


C u p r i n s [RO]

E u r o p a – între integrare şi drepturile omului
În loc de motto: Despre ”unitatea stilistică”. 5

T e m a t i c a
Prof.dr.ing. Lidia Cristea: Politica de guvernanță a Uniunii Europene în contextul brexitului 7

e Q u a l i t a s
Vasile Andru: Despre defăimare și alte asemenea. 15

I s t o r i e  &  C u l t u r ă
Dr. Luminiţa Tărchilă: Anton Naum şi Idealul: Povestea Vulpei 17

A m i n t i r i  d i n  E u r o p a  R e a l ă
Acad. Kopi Kycyku: Eminescu „n-a învăţat cum se moare”. 20
Dr. Luciana Friedmann: Sigmund Freud şi un secol de psihanaliză

Oferta Educațională 2016-2017


Universitatea Română de Științe și Arte "Gheorghe Cristea" (www.ugc.ro) din București.

Nou: Programe de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă avizate de M.E.N.C.S.

Domeniul Drept:
1. LEGISLAŢIE EUROPEANĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE COMPETENTĂ
2. JUSTIŢIA RESTAURATIVĂ PRIN MEDIERE
3. PREVENIRE ŞI SOLUŢIONARE LITIGII ŞI CONFLICTE DE MUNCĂ
4. CRIMINALISTICA ÎNTRE CERCETARE ŞI PRACTICĂ

Domeniul Artele Spectacolului – Coregrafie
1. FORMARE COREGRAFICĂ PENTRU MEDIUL PREŞCOLAR
2. SPECTACOL COREGRAFIC ÎN SPAŢII NECONVENŢIONALE

Contact:
Bdl. ENERGETICIENILOR Nr. 9E, Bl. M1, Sector 3, București
Tel.: 021.346.90.49; 0747.786.213
E-mail: univ.gheorghecristea@yahoo.com