Ofertă pentru promoția 2011-2014/2015

IAO Accreditation

Master: „Spectacolul Coregrafic Contemporan” (SCC)


Programul de Master „Spectacolul coregrafic contemporan” organizat de Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” are ca scop principal constituirea unui spaţiu pedagogic şi artistic viu, care să permită crearea unor paralele între cercetarea coregrafică şi practică, între creaţia coregrafică clasică şi cea contemporană, concentrându-se cu precădere la aceasta din urmă, pentru a contribui la perfecţionarea practici coregrafice în context european şi nu numai. Procesul Bologna creează premizele studiului aprofundat după prima treaptă de 3 ani (licenţă), prin ciclul II de master (2 ani). Programul nostru de Master urmăreşte, în acest context, pregătirea profesională a masteranzilor, prin aprofundarea cunoştinţelor în domeniul spectacolului coregrafic, precum şi în dimensiunea instituţional-administrativă a acestuia, care subînţelege capacitatea de a lucra şi/sau conduce o instituţie coregrafică.

Programul de Master „Spectacolul coregrafic contemporan” organizat de Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” este un proiect universitar care se adresează tuturor celor care au beneficiat sau nu de o pregătire anterioară de specialitate şi doresc să se instruiască în acest domeniu.

Întregul ciclu de 2 ani al Programului de Master „Spectacolul coregrafic contemporan” organizat de Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” are ca finalitate obţinerea diplomei de Master în „Spectacolul coregrafic contemporan”.

Programului de Master „Spectacolul coregrafic contemporan” îşi mai propune şi poate realiza alte două obiective majore:

  1. Să ofere practicienilor şi profesioniştilor (directori artistici, administratori de instituţii culturale, dansatori, coregrafi, profesori de dans, actori din mediul coregrafic – inclusiv în ramurile circ, comedie, revistă – realizatori de spectacole pe suporturi multimedia, jurnalişti etc.) o percepţie teoretică, critică şi analitică asupra practicii lor şi a practicii artei spectacolului coregrafic în general, cât şi mijloacele de a-şi coordona, de a deprinde, de a armoniza ştiinţa lor practică coregrafică cu aceea teoretică, toate în vederea creşterii calităţii şi eficienţei instituţionale la nivel de ţară şi european. 
  2. Să asigure pregătirea pentru a fi apt ca director-manager în spaţiul instituţional coregrafic a tuturor celor care nu au o instruire de profil şi doresc să se iniţieze în acest domeniu, formându-se ulterior ca administratori, directori artistici, manageri, cercetători ai fenomenului coregrafic, coregrafi, pedagogi, maeştri de balet.