Comunicare în artă & artă în comunicareÎn luna februarie 2009, la şedinţa Senatului URSA „Gheorghe Cristea” s-a hotărârât înfiinţarea Centrului de Cercetare Comunic@rt.

Scopul principal al Centrului de Cercetare Comunic@rt este să ridice la nivel european, dar fără a se diminua caracterul şi esenţa sud-est europeană, procesul de comunicare ce poate duce la regăsirea rădăcinilor comune pe care spaţiul nostru le are cu restul continentului European, rădăcini devitalizate timp îndelungat din motive ideologice şi geopolitice.


Acest scop nu poate fi atins decât prin perfecţionarea profesională a cadrelor şi a studenţilor noştri, prin crearea unei ambianţe productive şi prielnice ideilor pozitive şi realiste, ceea ce va muta centrul de interes al relaţiilor Est-Vest înspre structura primordială a omului.


În condiţiile în care plămădirea unui sat global subînţelege conservarea nuanţelor pentru a nu se ajunge la uniformizarea speţei umane; când globalizarea economiei produce superficializarea actului cultural şi dizolvă profesii şi structuri sociale defavorizate de dezvoltarea tehnologiei, cercetarea ştiinţifică în domeniile comunicare şi arte poate ocroti tot ceea ce înseamnă sistem primordial de semne: spaţiul în care omul încă deţine toate calităţile care îl deosebesc de celelalte vietăţi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu