Litteris Forum 2014

Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte ”Gheorghe Cristea”
European Academy of Performing Arts
Departamentul de Limbi Străine şi Imagologie
Centrul de Cercetare Comunic@rts

O r g a n i z e a z ă

Litteris Forum 2014
- întâlnire culturală dedicată tinerilor pasionaţi de literatură şi arte -

Scopul acestui forum (de altfel, unul dintre punctele principale în programele de cercetare ale instituţiei noastre) este să contribuie la cunoaşterea, aprofundarea şi mediatizarea literaturii şi artelor româneşti în cadrul învăţământului preuniversitar românesc, precum şi să sprijine creaţia artistică a elevilor, în noile coordonate cultural-educaţionale din Europa actuală.

Forumul se desfăşoară sub deviza „Comunicare în arte şi Artă în comunicare

Se va acorda Premiul Litteris pentru secţiunile:

  • Poezie
  • Proză
  • Eseu (literatură, imagologie, artele spectacolului)
  • Scenariu (text de teatru, cinematografie, balet)
  • Traduceri (din limba română într-o limbă străină şi invers)
  • Artele Spactacolului (spectacol realizat de participanţi – fragmente pe CD, sau Synopsis)

Premiul Litteris pentru această ediție constă în obiecte necesare studiului și creației, în diplome personalizate și în asigurarea unui loc de student la una dintre specializările Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”.

Înmânarea premiilor se desfășoară la sediul nostru din Bulevardul Energeticienilor Nr. 9 E, Bl. M1, sector 3, Bucureşti, la 10 Mai 2014.

Rezultatele şi o descriere a evenimentului vor fi oglindite în revistele ComunIQue şi euArts, precum şi în alte organe de presă scrise și electronice. Textele alese vor fi publicate într-o antologie care va fi accesibilă şi online.
Sunt invitaţi să participe toţi tinerii pasionaţii de literatură şi arte, inclusiv românii sau cei de origine română care trăiesc în străinătate.

Lucrările trebuie trimise la e-mail-ul: comunicarts@gmail.com
până la data de 1 mai 2014
cu menţiunea Pentru Litteris Forum

Pentru a uşura şi eficientiza activitatea Juriului, avem rugămintea ca textele să nu depăşească 10 pagini A4, Times New Roman 12 / 1 rând. Ele trebuie să fie însoţite de datele de contact ale autorilor: Nume, Prenume, Liceu / Şcoala, Adresă poştală şi de e-mail, şi un număr de telefon. De asemenea, fiecare participant trebuie să completeze şi o declarație pe propria răspundere privind originalitatea lucrărilor trimise. Litteris Forum nu are nicio pretenţie privind drepturile de autor ale  participanţilor.

Finaliştii pot aduce cu ei prieteni şi susţinători. La cerere, autorii pot citi sau / şi interpreta din lucrările proprii în seara de premiere.

Contact