Master: „Spectacolul Coregrafic Contemporan” (SCC)


Programul de Master „Spectacolul coregrafic contemporan” organizat de Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” are ca scop principal constituirea unui spaţiu pedagogic şi artistic viu, care să permită crearea unor paralele între cercetarea coregrafică şi practică, între creaţia coregrafică clasică şi cea contemporană, concentrându-se cu precădere la aceasta din urmă, pentru a contribui la perfecţionarea practici coregrafice în context european şi nu numai. Procesul Bologna creează premizele studiului aprofundat după prima treaptă de 3 ani (licenţă), prin ciclul II de master (2 ani). Programul nostru de Master urmăreşte, în acest context, pregătirea profesională a masteranzilor, prin aprofundarea cunoştinţelor în domeniul spectacolului coregrafic, precum şi în dimensiunea instituţional-administrativă a acestuia, care subînţelege capacitatea de a lucra şi/sau conduce o instituţie coregrafică.

Programul de Master „Spectacolul coregrafic contemporan” organizat de Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” este un proiect universitar care se adresează tuturor celor care au beneficiat sau nu de o pregătire anterioară de specialitate şi doresc să se instruiască în acest domeniu.

Întregul ciclu de 2 ani al Programului de Master „Spectacolul coregrafic contemporan” organizat de Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” are ca finalitate obţinerea diplomei de Master în „Spectacolul coregrafic contemporan”.

Programului de Master „Spectacolul coregrafic contemporan” îşi mai propune şi poate realiza alte două obiective majore:

 1. Să ofere practicienilor şi profesioniştilor (directori artistici, administratori de instituţii culturale, dansatori, coregrafi, profesori de dans, actori din mediul coregrafic – inclusiv în ramurile circ, comedie, revistă – realizatori de spectacole pe suporturi multimedia, jurnalişti etc.) o percepţie teoretică, critică şi analitică asupra practicii lor şi a practicii artei spectacolului coregrafic în general, cât şi mijloacele de a-şi coordona, de a deprinde, de a armoniza ştiinţa lor practică coregrafică cu aceea teoretică, toate în vederea creşterii calităţii şi eficienţei instituţionale la nivel de ţară şi european. 
 2. Să asigure pregătirea pentru a fi apt ca director-manager în spaţiul instituţional coregrafic a tuturor celor care nu au o instruire de profil şi doresc să se iniţieze în acest domeniu, formându-se ulterior ca administratori, directori artistici, manageri, cercetători ai fenomenului coregrafic, coregrafi, pedagogi, maeştri de balet. Programul de Master „Spectacolul coregrafic contemporan” organizat de Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” se adresează celor care doresc să-şi construiască sau să ridice la un nivel mai înalt o carieră în următoarele domenii, conform COR:
 • Conducător artistic al colectivului coregrafic/companiei
 • Director/manager al colectivului coregrafic/companiei
 • Director de şcoală vocaţională coregrafică
 • Director marketing/imagine/comunicare al instituţiei cu colectiv coregrafic/companiei
 • Director /manager de şcoală privată de dans contemporan  


Durata Programului de Master „Spectacolul Coregrafic Contemporan” este de 2 ani universitari – 4 semestre

Taxa: 3.200 Euro. 1.600 Euro / an. Se poate plăti în 4 tranşe anuale.

Discipline / Module:
 • Istoria instituţiilor coregrafice europene
 • Coregrafie contemporană
 • Mesajul şi impactul artei coregrafice în context european
 • Scenariu în arta spectacolului coregrafic
 • Text, limbaj non-verbal şi imagine în realizarea spectacolului coregrafic
 • Contexte artistice, estetice şi sociale ale practicii coregrafice
 • Imagologie şi comunicare în arta coregrafică
 • Politici şi strategii de creare a brand-urilor în spectacolul coregrafic
 • Relaţiile Publice în instituţiile coregrafice
 • Managementul companiei coregrafice
 • Realizarea unui proiect coregrafic în format audio-vizual
 • Rolul coregrafiei în teatru şi cinematografie
 • Multimedia (sound design, light design, filmări)
 • Legislaţie şi deontologie în arta coregrafică
 • Etica profesională în domeniul coregrafic
 • Practica
Menţionăm că Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” are deja o tradiţie de colaborare cu instituţii din ţară şi străinătate precum: Federaţia Europeană a Şcolilor - F.E.D.E., Şcoala Superioară de Comerţ – Paris, Universitatea din Padova, Institutul De Cercetări – Oñati, Universitatea din Maribor, Universitatea din Pécs, Universitatea de Vest – Sopron, Universitatea de Informatică Tehnologică – Rzeszo, Universitaea Real-Umanistă Cahul, Universitatea Macedonia – Salonik, Universitatea din Trécin, Universitatea din Vilnius, Institutul de Relaţii Politice şi Economice Internaţionale – Belgrad, Universitatea de Stat din Tirana etc.
În luna martie 2011, Facultatea de Arte şi Ştiinţe a U.R.S.A. „Gheorghe Cristea” a fost invitată şi inclusă într-un grant susţinut de Uniunea Europeană, în care fac parte Universitatea „La Sapienza” de la Roma, Universităţile Jangellon şi Warszavia din Polonia, Departamentul de cercetare sociologică a Universităţii de la Paris.
Studenţii noştri au beneficiat şi beneficiază de ştiinţa şi modelele de înalt profesionalism şi moralitate ale cadrelor noastre, precum şi de materiale didactice demne de performeri. Acelaşi colectiv de cadre didactice de la ciclul de studii de licență va lucra îndeaproape şi cu participanţii la Programul de Master „Spectacolul coregrafic contemporan”.

Datorită relaţiilor ştiinţifice şi culturale pe care conducerea academică şi cadrele Universităţii noastre le-au stabilit cu numeroase personalităţi şi instituţii de învăţământ, cultură, presă şi administraţie, masteranzii noştri sunt sprijiniţi nu doar în perioada studiilor, ci şi după încheierea Programului de Master.
Temele propuse Programului de Master „Spectacolul coregrafic contemporan” acoperă o arie largă din tot ceea ce înseamnă astăzi artă coregrafică, spectacol, cultură, dans, scenariu coregrafic, scenografie, comunicare şi relaţii publice.

Participanţii la Programului de Master „Spectacolul coregrafic contemporan” organizat de Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” pot publica materiale din domeniu în revistele noastre:
 • ChoresponDans
 • Revista ComunIQue
 • Amfiteatru
 • Euroglob
De asemenea, ei pot publica pe blog-urile şi site-urile noastre:

 • pot realiza spectacole coregrafice în cadrul Companiei de Spectacole «Teatru-Th» care funcţionează sub egida Facultăţii de Arte şi Ştiinţe a Universităţii noastre;
 • pot participa la sesiunile de comunicări ştiinţifice, cu comunicări şi referate ştiinţifice;
 • pot colabora la diferite proiecte organizate de Centrul de Cercetare Comunic@rt al Universităţii noastre.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu