Limbi și Literaturi Străine / Științe PoliticeLimba şi Literatura Engleză /

Limba şi Literatura Franceză


- autorizată -


Pregătim specialişti în domeniul filologic, în limbile şi literaturile engleză şi franceză. Absolvenţii se pot angaja ca profesori, traducători, interpreţi în diferite instituţii de specialitate din ţară şi străinătate, cercetători ştiinţifici în domeniile filologie şi istoria literaturii.


Studii universitare de licenţă - cu durata de 3 ani (6 semestre) pentru învăţământul de zi.


Domeniu de licenţă: Limbi şi Literaturi.Ştiinţe Politice


- autorizată -


Pregătim specialişti în domeniul ştiinţelor politice, absolvenţii devenind licenţiaţi în ştiinţe politice – politologi. Aceştia pot profesa ca profesori (ştiinte politice, etică, cultură civică), consilieri, analişti şi documentarişti politici în posturi de televiziune şi de radio, institute şi organizaţii interne şi internaţionale specializate, structuri statale.


Studii universitare de licenţă - cu durata de 3 ani (6 semestre) pentru învăţământul de zi.


Domeniu de licenţă: Ştiinţe Politice.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu