Limba, Cultura şi Civilizaţia Italiană

Facultatea de Arte şi Ştiinţe
CENTRUL DE CERCETARE ”COMUNIC@RT”

O r g a n i z e a z ă

Cursul de
Limba, cultura, civilizaţia italiană


Câteva dintre obiectivele generale ale cursului sunt:

Dezvoltarea abilităţilor de a citi şi de a înţelege un text ce tratează un subiect familiar în limba italiană; Capacitatea de a se prezenta în limba italiană şi de a iniţia şi sustine un dialog pe diferite teme legate de cultură, civilizaţie, ştiinţă etc.; Îndemânarea de a redacta mesaje şi scrisori personale sau oficiale în limba italiană; Capacitatea de a comunica fluent în limba italiană.

Exerciţiile gramaticale sunt concepute bazându-se pe capodoperele culturii italiene scrise. În seminarii vor fi folosite materiale sonore, muzicale, filmice şi didactice pe format electronic, CD-uri, casete etc.

Taxa este de 1.450 RON şi se poate plăti în trei tranşe
Cursanţii care plătesc taxa integrală, beneficiază de o reducere de 12%.
Studenţii U.R.S.A “Gheorghe Cristea” beneficiază de o reducere de 50%.


Înscrierile se fac la Sediul U.R.S.A. „Gheorghe Cristea” din Bulevardul Energeticienilor nr. 9 E, bloc M1, et.1, sector 3, Bucureşti, Staţia RATB: POLICLINICA UNEX A-Z, autobuze: 102, 123, 135, camera 31, zilnic între orele 09.00 – 17.00
Persoana de contact: Dl. Sorin Andrei
Tel-Fax: 021.539.32.71 Mobil: 0721.123.498 E-mail: comunicarts@gmail.com

Acte necesare pentru înscriere: act de identitate şi diploma ultimei şcoli absolvite (original + copie xerox)

Orar: Cursul se desfăşoară în decursul unui an universitar la Sediul U.R.S.A. „Gheorghe Cristea” din Bulevardul Energeticienilor nr. 9 E, bloc M1, et.1, sector 3, Bucureşti, în fiecare sâmbătă între orele 10.00 – 14.00

După colocviul de absolvire, Centrul de Cercetare Comunic@rt eliberează un Ceritificat de Competenţă Lingvistică în limbile italiană şi română.

Directorul Cursului: Acad. Kopi Kycyku
Profesor universitar al stilisticii limbi italiene şi al istoriei Italiei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu