Comunicare Socială și Relații Publice - 2010În spaţiul nostru, comunicarea a reprezentat întotdeauna o dimensiune superioară a diplomaţiei. Ea nici nu se separă clar şi definitiv de diplomaţie. De aici şi existenţa unor instrumente de comunicare specifice Sud-estului Europei, ca un spaţiu înzestrat cu o istorie şi existenţă extrem de variate şi bogate. Cunoaşterea, preluarea şi actualizarea acestor elemente prin aprofundarea, în primă fază, a cunoştinţelor legate de istoria, psihologia, cultura şi civilizaţia balcanică, a constituit un scop bine definit pentru specializarea noastră.


Depistarea elementelor mai sus menţionate, revitalizarea lor sau chiar înnoirea în funcţie de evenimentele istorico-sociale ale sfârşitului de mileniu şi începutul unei noi ere – una a întoarcerii omului în/spre spiritualitate şi umanism –, ne-a ajutat să găsim elementele pe care le avem în comun cu gândirea şi structura spirituală a celorlalte popoare europene care au avut un destin istorico-economic mai puţin traumatizant.


Regăsirea întru europeismul real spre care tinde continentul nostru, ne-a inspirat să studiem, să cunoaştem şi să descifrăm într-un mod nepărtinitor, ştiinţific, credibil şi argumentat unele conflicte de natură etnică, culturală, religioasă şi politică ce au impus un curs socio-cultural şi mediatic nefiresc spaţiului european în general, sugerând totodată unele soluţii sau măsuri de prevenire. Ne-am aplecat mai ales asupra elementelor ce ne unesc şi nu asupra celor ce ne-au ţinut separaţi timp de decenii şi care formează astăzi principalul strat de prejudecăţi dezbinatorii.Comunicare Socială

şi Relaţii Publice


Specializarea noastră a fost autorizată să funcţioneze provizoriu începând cu anul universitar 1998-1999, iar prima generaţie de absolvenţi şi-a susţinut examenul de licenţă în anul universitar 2003.


Absolvenţii noştri s-au angajat şi se pot angaja ca specialişti la diferite instituţii naţionale şi internaţionale care se ocupă de comunicare şi relaţii publice. Absolventul specializării de Comunicare Socială şi Relaţii Publice a Facultăţii de Arte şi Ştiinţe a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” este pregătit să devină:


consilier în administraţia publică;

consilier, expert, analist şi făcător-de-opinie în mass-media;

purtător de cuvânt la diferite instituţii publice;

manager pentru proiecte de dezvoltare comunitară;

expert în probleme de integrare;

expert în probleme de imagine şi mass-media;

cercetător în unităţi abilitate de a realiza prognoze socio-politice;

jurnalist în mass-media scrise, audiovizuale şi electronice;

director de campanii publicitare şi de imagine;

politolog;

cadru didactic capabil să predea în învăţământul liceal şi universitar.


Absolvenţii noştri dobândesc următoarele competenţe specifice:


competente de comunicator: foarte buna stăpânire a resurselor limbajului verbal, paraverbal şi nonverbal în comunicare,

competente în elaborarea şi gestionarea de campanii de relaţii publice,

competente în elaborarea şi gestionarea de strategii publicitare,

competente în aplicarea metodelor şi tehnicilor de cercetare sociologica în domeniul relaţiilor publice şi publicităţii,

competente în implementarea şi dezvoltarea sistemelor de comunicare organizaţionala în plan intern şi extern,

competente de mediator, pentru managementul crizelor şi conflictelor,

competente în comunicarea interpersonala, inter-instituţionala, interculturală şi internaţională.De asemenea, urmărim formarea de competenţe generale (transferabile), indispensabile oricărei profesii şi, prin urmare, foarte apreciate pe piaţa muncii:


capacitate de analiză şi sinteză,

capacitate de a empatiza cu mediul social,

capabilitatea de a percepe corect şi de a exploata eficient tendinţele sociale, politice şi economice de imagine şi conţinut,

capacitate de asimilare critică, prelucrare şi exploatare a informaţiei teoretice.


Toate aceste competente, atât cele specifice, cât şi cele generale vor permite absolvenţilor noştri, pe de o parte, sa-si exercite cu succes profesia şi, pe de alta parte, să aibă dorinţa şi capacitatea de a se auto-perfecţiona, de a se adapta continuu unei societăţi în permanenta schimbare.

Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” oferă comunităţii umane modele şi repere privind managementul calităţii deoarece întrucât constituie un spaţiu interdisciplinar, multicultural şi un câmp de interferenţă a principalelor idei ale cunoaşterii.

Absolvenţii noştri dobândesc cunoştinţe solide în discipline precum Introducere în teoria comunicării, Introducere în sistemul mass-media, Introducere în ştiinţele comunicării, Introducere în relaţii publice, Etică şi deontologie profesională, Dreptul comunicării, Metode şi metodologii de cercetare în ştiinţele comunicării, Structura limbajului în mass-media, Redactarea materialelor de relaţii publice, Managementul relaţiilor publice, Elaborarea unui produs de relaţii publice cu ajutorul calculatorului, Elaborarea unui produs de relaţii publice cu ajutorul mijloacelor audio şi video, Relaţii publice sectoriale (economic, turism, ONG, politic) – discipline fundamentale şi de specialitate; Semiotică, Limbi străine: engleză, franceză, italiană, Imagologie, Istoria Culturii Europene, Elemente de cultură şi civilizaţie sud-est europeană, Dezbatere în Audiovizual, Economie (Macro şi micro economie), Politici economice, Analiză economică, Geopolitică, Doctrine economice, Războiul psihologic şi informaţional, Terorism, antiterorism, mass-media, Terapii ale manipulării, Management general, Marketing, Doctrine politice, Instituţii politice, Comunicare politică, Sociologia opiniei publice, Sociologia comunicării de masă, Psihologia comunicării, informatica – discipline complementare, opţionale şi facultative.


Studenţii pot participa la numeroase training-uri, schimburi de experienţă, programe comune şi colaborări cu facultăţi şi universităţi similare din ţări membre ale Uniunii Europene – Germania, Italia, Austria, Spania, Franţa, Croaţia, Bulgaria etc. – distinse prin tradiţie şi reuşite deosebite în învăţământ, precum şi cu instituţii similare din ţările extra-comunitare (Slovenia, SUA, Turcia, Grecia, Macedonia, Albania, Algeria etc.)


Facultate de Arte şi Ştiinţe a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea” beneficiază şi de colaborarea Universităţii noastre cu instituţii din ţară şi străinătate precum: Federaţia Europeană a Şcolilor - F.E.D.E., Şcoala Superioară de Comerţ – Paris, Universitatea din Padova, Institutul De Cercetări – Oñati, Universitatea din Maribor, Universitatea din Pécs, Universitatea de Vest – Sopron, Universitatea de Informatică Tehnologică – Rzeszo, Universitaea Real-Umanistă Cahul, Universitatea Macedonia – Salonic, Universitatea din Trécin, Universitatea din Vilnius, Instituitul de Relaţii Politice şi Economice Internaţionale – Belgrad, Accademia „La Scala” – Milano etc.


O scurtă prezentare găsiți la: http://www.youtube.com/watch?v=Oh5Az1WSliU


www.ugc.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu